Mensch ograničena garancija (Mensch Limited Warranty) podrazumeva jednogodišnju brigu o sajtu. Uslov za jednogodišnju garanciju je da se sajt nalazi na našim ili serverima naših partnera. U garanciju spada briga o samom sajtu, redovna ažuriranja.

Plaćanja se realizuju u 3 tranše. Prva tranša u iznosu od 30% nakon odobrenog dizajna, druga tranša u iznosu od 40% nakon završenog razvoja i finalna tranša u iznosu od 30% pre pustanja sajta u produkciju.

Da. To je upravo jedan od naših načina poslovanja i čemu svedoče naši zadovoljni klijenti. Usluga obuhvata redovno održavanje sajta, obradu narudžbina, komunikaciju sa klijentima, kao i grafičke i multimedijalne sadržaje.

Ne radimo ispravke sajtova koje su drugi radili, iz prostog razloga što sama analiza, testiranje, ispravke oduzimaju više vremena od razvoja novog sajta, te samim tim previše koštaju. Ono što možemo uraditi je optimizacija servera i ubrzanje postojećih sajtova. Pre prihvatanja ovakvih zadataka prvo proveravamo da li je i u kojoj meri to moguće učiniti.